तामाकोशी गाउँपालिकामा २०१ जना जेष्ठ नागरिकले खोप लगाए ।
Related