| October 4, 2023 |

हाम्रो बारेमा

तामाकोशी एफएम सीमान्तकृत समुदायको आवाज विश्व माज पुर्याउने एक मन्च हो। यो राष्ट्रको अभिन्न विकासको लागि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्दछ।