अहिलेपनि कोभिडको महामरिले गर्दा कार्यक्रम गर्न असहज भइरहेको छ ।
Related