| March 30, 2023 |

लमजुङ केन्द्र भएर ५.८ रेक्टरको भूकम्प
Related